Om

Karina Björk är designer och arkitekt med lång erfarenhet av design och inredning. Hon fångar in både det självklara och förväntade men också det som pågår mer i det fördolda, det osynliga och det föränderliga i inredningar. Inredningen är scen och livsrum för den komplexa varelsen människan. I en
värld av oändliga möjligheter bestående av färg, ljus, ljud, material, proportioner finns Karina och ledsagar och hjälper till att sammanställa unika kompositioner för just den som kommer och frågar. Målet är att skapa inredningar som är
enkla och tillsynes självklara och används länge.

Tillsammans med medarbetare och samarbetspartners har hotell, restauranger, kontor, butiker och privathem i Skandinavien och Tyskland ritats igenom och gett värden som har bestått under lång tid.

Alltid oberoende av tillverkare och leverantörer och med yrkesetiken i tryggt förvar utgår hon från andra sidan, från Din sida.

Kontakta oss
E-post: karina.bjork@bjorkgroup.se
Tel: 031-339 03 90
Mobil: 0708-10 81 40

Björk Group AB
Stampgatan 8
411 03 Göteborg

Medlem av Sveriges Arkitekter.
Tidigare Kvalitetsansvarig enligt PBL Nivå N.