Om

Karina Björk är arkitekt och designer med lång erfarenhet. Hon fångar in både det självklara och förväntade men också andra världen. De rum vi vistas i, inne under tak och rum utan tak, är scen och livsrum för den komplexa varelsen människan. I en värld av oändliga möjligheter vad gäller färg, ljus, ljud, material, proportioner finns Karina och ledsagar och hjälper till att sammanställa unika och smarta lösningar för just den som kommer och frågar. Oavsett om det gäller ändringar, tillbyggnader av byggnader eller inredning. Målet är att skapa lösningar som är enkla och tillsynes självklara och som används länge. Alltid med mål att förädla och öka värde, med stor respekt för kundens önskemål och drömmar och byggnaders egna karaktär och historia.

Tillsammans med medarbetare och samarbetspartners har genom åren många privatpersoner fått hjälp med inredning, bygglovsritningar mm. Hotell, restauranger, kontor, butiker i Skandinavien och Tyskland har ritats och gett värden som har bestått under lång tid.

Alltid oberoende av tillverkare och leverantörer och med yrkesetiken i tryggt förvar utgår hon från andra sidan. Din sida.

Kontakta oss
E-post: karina.bjork@bjorkgroup.se
Mobil: 0708-10 81 40

BjörkGroup AB
c/o NextDoor Office AB
Stampgatan 8
411 03 Göteborg

Medlem av Sveriges Arkitekter.
Tidigare Kvalitetsansvarig enligt PBL Nivå N.